Goldmine's Domino

"Bonzo"
Owners: Familien Horneland Aasen, Gjøvik

3 år

1 og halvt år

Beate og Bonzo

1 år

10 mnd

7 mnd

6 mnd

Bonzo på trening

Bonzo på trening

4 og halv mnd og på sin første utstilling og ble BIM

4 mnd

10 uker

9 uker

 

8 uker

7 uker

6 uker

5 uker

4 uker

3 uker

2 uker

1 uke

D