Goldmine's Jethro

Eier: Lind-Bergsli, Rykkinn

1 Śr

10 mnd

9 mnd

8 mnd

6 mnd

5 og halv mnd

3 mnd

2 mnd

8 uker

7 uker

6 uker

5 uker

4 uker

3,5 uker

3 uker

2 uker

5 dager