Goldmine's Luke

"Rafiki" = venn

Eier: Fam. Norlie Ruud, Sandvika

2 mnd

8 uker

7 uker

6 uker

5 uker

4 uker

3 uker

2 uker

1 uke

Nyf°dt/new born